Drošība un noteikumi

Aicinām izstādes dalībniekus iepazīties ar izstādes epidemioloģiskās drošības pasākumiem, noteikumiem par pārtiku stendā un loteriju rīkošanas kārtību.

Drošības pasākumi

Lai izstāde būtu maksimāli droša, aicinām būt atbildīgiem un ievērot drošības pasākumus!


Izstādes dalībnieks

Ja darbiniekam ir saaukstēšanās simptomi, viņš ir atbildīgs un paliek mājās, izstādē piedalās cits darbinieks.

Ievēro 2 m distanci

Veic saskares virsmu dezinfekciju savā ekspozīcijā

Izstādē jālieto sejas maska vai vairogs

Izstādes organizators

Nodrošina eju platumu starp stendu rindām vismaz 3 m

Izvieto roku dezinfekcijas līdzekļus

Veic cilvēku skaita un plūsmas kontroli (uz 1 apmeklētāju 3 m² publiski pieejamās telpu platības)

Nodrošina atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas

Veic higiēnas un dezinfekcijas pasākumus

Izvieto brīdinājumus nedrūzmēties un 2 m norobežojošas zīmes distances ievērošanai

Atskaņo audio aicinājumus nedrūzmēties un ievērot 2 metru distanci

Vienlaikus izstādē atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļaj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra

Pārtika ekspozīcijā

Brīdinājums par pārtiku stendā

Ir vērts izlasīt ikvienam izstādes dalībniekam, kas plāno pārdot vai cienāt ar ēdieniem un dzērieniem!

Brīdinām, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors, izstādē konstatējot pārkāpumu, var apturēt pārtikas izplatīšanu un/vai piemērot sodu.

Papildu informācija

Ja jums ir jautājumi vai ir nepieciešami precizējumi, vaicājiet savā PVD pārvaldē (kontaktinformācija www.pvd.gov.lv).

Svarīgi!

Par likumu
Kad uzņēmums noslēdz Līgumu-pieteikumu par dalību izstādē, tas apņemas ievērot valsts normatīvos aktus, kā arī izstādes vispārējos noteikumus un speciāli izstrādātos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Noteikumu ievērošana ir katra dalībnieka atbildība.

Par pārtiku
Pārtikas aprite Latvijā tiek stingri reglamentēta un ir jāievēro gan ES regulas, gan Latvijas likumi un MK noteikumi.

Vēlam lielisku darbu izstādē! Jūsu Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1

Lejupielādēt (*.pdf)

*© BT1 2017 • Dzintara Meļņa ilustrācijas Nr. 1, 2, 3

Loteriju rīkošana

Ja plānojat izstādē organizēt loteriju, viktorīnu, izlozi u. tml., aicinām noskaidrot, vai jūsu plānotā akcija pēc likuma ir uzskatāma par preču vai pakalpojumu loteriju: https://www.iaui.gov.lv/lv/loterijas!

Informējam, ka loteriju rīkošanu regulē Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Gadījumā, ja plānotā akcija ir uzskatāma par loteriju, dalībnieka pienākums ir veikt likumā noteikto saskaņošanu.