Dundagas novads - zeme pie divām jūrām! / Dūoņig mōgõn - mō kōd mier jūs!


Dundagas novads atrodas pašos Kurzemes ziemeļos un to no vienas puses ietver Baltijas jūras Irbes šaurums, no otras – Rīgas jūras līcis. Jūras krasts novadā stiepjas 36 km garumā. Novads atrodas gan Ziemeļkursas augstienes Dundagas pacēlumā, gan Piejūras zemienē, ko vienu no otra atdala izteikta kāple reljefā, kas puslokveidā stiepjas ap 20 – 25 km garumā. Šo senā Baltijas ledus ezera krastu saucam par Šlīteres Zilajiem kalniem.

Šī gada uzsvars izstādē ir lībiskās kultūrtelpas klātbūtne. Lībieši, tāpat kā latvieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji, vistālāk rietumos dzīvojošā Baltijas jūras somu tauta. Par Lībiešu krastu (līb. – Līvõd rānda) saucam 14 zvejniekciemu virkni abu jūru krastos, lielākā daļa no tiem atrodas Dundagas novadā. Mūsdienās darbojas lībiešu sabiedriskās organizācijas, savu misiju joprojām pilda 1939. g. celtais Lībiešu tautas nams Mazirbē. Pirmo sezonu aizvadījis moderns Lībiešu saieta nams Kolkā. Starptautiski nozīmīga ir LU Lībiešu institūta nodibināšana 2018. g.


Lībiešu krasta lakoniskais šarms, Slīteres Nacionālā parka dabas burvība, vietējo gardumu klāsts, satikšanās Kolkasragā, maršruti kājniekiem un velobraucējiem, jauni atklājumi Dundagas pilī un jau iecienīto svētku prieks! Tas viss ir pieejams arī šogad!

Stenda (C20) apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Dundagas novada 2020.gada jaunumiem: Mājas kafejnīcu dienu norisi līdztekus Slīteres ceļotāju dienām 6.,7.jūnijā, jaunā Kolkas Lībiešu saieta nama darbību, Šlīteres bākas jauno ekspozīciju un kukaiņu dabas taku u.c. Dundagas pils piedzīvo vērienīgus atjaunošanas darbus, kuru pabeigšanu plānots atzīmēt 15.maijā ar svētkiem “Mana pils diena”.

Izstādē piedalīsies arī vietējo ēdienu gatavotāji. Stendā būs pieejami Lībiešu kultūras centra izdevumi – kalendārs un grāmatiņa “Lībieši (Līvlizt)”, kā arī jauni tūrisma ceļveži.

Vairāk informācijas:
+371 29444395
+371 63232293
tic@dundaga.lv
Facebook: www.facebook.com/VisitDundaga
Twitter: twitter.com/DundagaTIC
www.visit.dundaga.lv