Eksperti spriedīs par atbildīga tūrisma biznesa lomu drošai ceļošanai


Starptautiskā tūrisma izstādes “Balttour” ietvaros Biznesa augstskola "Turība" 3. februārī plkst. 14.00-15.00 rīkos ekspertu viedokļu ringu ” Atbildīgs tūrisma bizness - kā ceļot droši”, lai diskutētu, kā pandēmija izmainījusi tūristu uzvedību un pieprasījumu, kādi šobrīd ir novērojami ar ceļošanu saistīti riski un kāda ir tūrisma aģentu un operatoru nozīme iedzīvotāju bezrūpīgai ceļošanai.

Ekspertu diskusiju interesenti varēs vērot klātienē Starptautiskā tūrisma izstādē “Balttour” Ķīpsalā, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas stendā (ALTA), vai tiešsaistē Biznesa augstskolas "Turība" Facebook lapā. Diskusiju vadīs Haralds Burkovskis.

“Mainoties tūristu paradumiem, tūrisma pakalpojumu pieejamībai arvien biežāk cilvēki izvēlas paši pildīt ceļojuma organizatora funkcijas. Tomēr ceļošana ir saistīta arī ar dažāda veida riskiem, paredzot tūrista atrašanos citās valstīs. Ceļojot visām iesaistītajām pusēm ir jāuzņemas sava daļa atbildības droša ceļojuma norises nodrošināšanai. Diemžēl prakse rāda, ka tūristi ne vienmēr apzinās riskus, kādi ir saistīti ar ceļošanu, un ir situācijas, kurās Latvija kā valsts nevar palīdzēt vai palīdzības nodrošināšanas iespējas ir ierobežotas,“ skaidro Biznesa augstskolas "Turība" Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns Ēriks Lingebērziņš.

Diskusijā-viedokļu ringā piedalīsies:

  • Biznesa augstskolas "Turība" Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns Ēriks Lingebērziņš,
  • Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) valdes locekle Anta Jokste,
  • Ārlietu ministrijas Konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa-Šuke,
  • Latvijas kongresu biroja vadītāja Irēna Riekstiņa.

Lai gan viena no tēzēm, kura ir bijusi bieži izplatīta pandēmijas laikā, ir bijusi par neatgriezeniskām izmaiņām tūristu uzvedībā un pieprasījumā, tūrisma aģentu un operatoru lomu gan Latvija, gan pasaulē saglabājas vai pat atkal iegūst jaunu nozīmi. Tūrisma pakalpojumu organizatori (aģenti un operatori) daudz biežāk tiek uztverti kā drošības garanti nevainojamai ceļošanas pieredzei. Risku mazināšana vai izslēgšana, saņemot ceļojumu organizatoru pakalpojumus, tiek novērtēta, un tūristi ir gatavi maksāt par bezrūpīgu ceļošanu.

Līdzīgi kā ar citām nozarēm, arī tūrisma pakalpojumu nodrošināšana saistās ar izmaksām, bet vienlaikus dod iespēju prasīt atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu. “Nereti šis tiek pārprasts un tūrisma organizatoriem ir nepieciešams izglītot klientus. Tas ļauj tūrisma pakalpojumu sniedzējiem pozicionēt sevi kā ekspertiem, piedāvājot klientiem ne tikai pašu pakalpojumu, bet zināšanas par galamērķiem, piemērotākajiem risinājumiem ceļojumu organizēšanā, sasniedzot nozīmīgāko mērķi – vēlamās ceļošanas pieredzes gūšanu,” atzīst Ē.Lingebērziņš.


Informāciju sagatavoja:
Vineta Vītoliņa,
Biznesa augstskolas "Turība" Attīstības direktore
vineta.vitolina@turiba.lv, tālr.265132921278567726_12095.png