LAT
RUS
ENG

Jēkabpils un novadu pārstāvji gatavojas izstādei "Balttour 2018"

Izstādei "Balttour 2018" gatavojas arī Jēkabpils un apkārtējo novada pašvaldību pārstāvji: tūrisma jomas speciālisti, kā arī mājražotāji un amatnieki.

Jēkabpils novada pārstāvji izstādē darbosies trīs dienas: no 2. līdz 4. februārim. 
"Mums vieta paredzēta Zemgales plānošanas reģiona veidotā stenda «Sēlijas pudurī», kur vienkopus būs apskatāmi visu septiņu Sēlijas novadu apvienības novadu piedāvājumi tūristiem. Jēkabpils novadu šogad popularizēsim gan ar tūrisma bukletu, gan amatnieku produkcijas palīdzību. Novadu kopējā prezentācijā stāstīsim par Sēlijas prasmju muzeju, kopā ar mums būs arī kāds no Raiņa muzeja Tadenavā pārstāvjiem. Tāpat ir pieteikušies amatnieki prezentēt savu produkciju, piemēram, noteikti būs mūsu aktīvā biedrība «Ūdenszīmes», kas prezentēs pašu izgatavotās rotas un savu darbību, tāpat popularizēsim amatniecības centru «Rūme» un citus," - stāsta Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste Agnese KALNIŅA.

Krustpils novads šogad uz «Balttour» vedīs savus tūrisma bukletus.
"Pagājušajā gadā aktualizējām novada apskates objektu bukletu, kur apkopota informācija par tiem, kā arī par ēdināšanas un naktsmītņu piedāvājumu mūsu novadā. Tāpat stendā būs pieejams drukātais materiāls, kas stāsta par Daugavas krācēm. Prezentēsim mākslinieces Inetas Dzirkales keramiku, bet kā aktīvo pasākumu apmeklētājiem piedāvāsim spēlēt galda spēles. Ir vēl arī citas ieceres, kas vēl tiek precizētas," - stāsta Krustpils novada pašvaldības jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste Angelina SMIRNOVA.

Aknīstes novads «Balttour 2018» popularizēs savu lielāko apskates objektu - Gārsenes pili un dabas takas.
"Mūsu pārstāvji izstādes stenda «Sēlijas pudurī» darbosies vienu dienu - tur būsim 3. februārī. Līdzi ņemsim savus tūrisma bukletus, kā arī prezentācijas materiālu par Gārsenes parka dabas takām. No iepriekšējās pieredzes saprotam, ka akcents jāliek tieši uz pils un taku aktīvāku popularizēšanu, jo apmeklētāji iepriekšējās izstādēs ir izrādījuši interesi un uzdevuši jautājumus par jaunumiem tieši par Gārsenes pili. Cilvēki, kas to apmeklējuši agrāk, izrāda vēlmi atbraukt vēl kādu reizi," - stāsta Aknīstes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma PRANDE.

Viesītes novads, kā allaž, sevi popularizēs caur garšas izjūtām, par ko savukārt gādās zīmola «Alīdas kafeja» izveidotāja Jolanta Kovnacka.
"Jau zināmajai kafejai «Alīda» nu klāt nākusi arī «Sēlija», «Paulīne» un «Viesīte». Pēdējā tapusi par godu Viesītes 90 gadu jubilejai, ko svinēsim šajā gadā. Jā, un vēl mūsu stenda apmeklētājiem piedāvāsim rupjmaizes ar kafijas garšu degustāciju. Tie ir mūsu savdabīgie produkti, kas piesaista uzmanību un paliek atmiņā. No amatnieku izstrādājumiem popularizēt novada tūrisma piedāvājumu un, protams, arī amatniecību Viesītes novadā šogad palīdzēs mūsu rokdarbnieču darinātie mauci jeb pulsa sildītāji. Kā ievērojām agrākajās izstādēs, bagātīgajā rokdarbu klāstā, kas allaž redzams šīs izstādes stendos un uz tirgotāju letēm, pulsa sildītāju ir maz, tikpat kā nav. Līdz ar to mēs varam palepoties. Iespējams, izstādē sevi pareklamēs arī viena no mūsu novada zemnieku saimniecībām, kura līdztekus lauksaimnieciskajai ražošanai veic arī tūrisma pakalpojumu sniegšanu," - stāsta Viesītes muzeja «Sēlija» speciāliste Ligita LEVINSKA-DROZDOVA.

Sēlijas pudura darba koordinēšana šogad uzticēta Salas novada sabiedrisko attiecību speciālistei Jolantai GRANDĀNEI. Viņa teic, ka, lai arī informācija pudurī būs izvietota par visiem septiņiem Sēlijas novadu apvienības novadiem, zināms, ka Ilūkstes pārstāvji šogad izstādē nepiedalīsies. Sēlijas novadi lepojas ar jauno, nupat decembrī «Jāņa sētas» apgādā izdoto bukletu divās valodās «Sēlija. Tūrisma karte», kas stāsta par apskates objektiem Viesītes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ilūkstes un Neretas novadā.

Kā informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības tūrisma organizatore Zane VĀRNA, Jēkabpils kopā ar Krustpils novada pārstāvjiem darbosies Zemgales reģiona stenda Jēkabpils pudurī.
"Šogad stends būs citādā noformējumā, un tā centrālā aktivitāte būs pastmarkas izsūtīšana, kura tiks popularizēta ar mirkļa birku «Zemgale aicina». Vēstījuma ideja - mēs aicinām satikties, aicinām degustēt, apskatīt, apmeklēt utt. Līdz ar to mūsu stendā būs novietots stilizēts pastmarkas rāmis, kura ietvaros ikviens, kurš vēlas, varēs nofotografēties. Kā iepriekšējās «Balttour» izstādēs, apspēlēsim arī Jēkabpils simbola Lūša tēlu. Arī šogad apmeklētāji varēs izspēlēt īpašo - Lūša - dambreti, bet stendā visus sagaidīs pats Lūsis, kuram patlaban top nedaudz uzlabots ietērps maska. Piektdien Jēkabpils stendā visus gaidīs Pils dāma no Krustpils pils, bet sestdien uz lielās skatuves uzstāsies biedrības TDK «Pastalnieki» dejotāji Aijas Rūlietes vadībā. Dejotāji arī kopā ar Lūsi izies goda apli pa abiem izstādes paviljoniem, nesot Jēkabpils karogu. Protams, informācija par Jēkabpili iekļauta arī videoprezentācijā, kas visu laiku uz diviem lieliem ekrāniem tiks demonstrēta Zemgales kopējā stendā," - stāsta Z. Vārna. Informatīvajam bukletam - 2018. gada Jēkabpils tūrisma kartei - ir jauns vizuālais tēls, un vēl jaunums ir tas, ka šis buklets tagad ir ne tikai latviešu, krievu, angļu un vācu, bet arī lietuviešu valodā. Vēl izstādes apmeklētājiem tiks piedāvāts kulinārais sama buklets, dažādu tūrisma uzņēmumu informācija, bukleti par dažādiem tūrisma objektiem, kā arī šā gada lielāko pasākumu plāns Jēkabpilī. Tāpat stendā būs pieejams projekta «llgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana» ietvaros izstrādātais aktīvā tūrisma un gastronomiskā tūrisma buklets Latvijas-Lietuvas pierobežā. 

Jēkabpils pilsētas piedāvājumu izstādes «Balttour» laikā bieži kuplinājuši arī «Pastalnieku» un «Kreicburgas» dejotāji. Arī šogad te būs skatāma «Pastalnieku» programma.Galerija

„Balttour” iesakaDeutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen

Partnerviesnīcas


Kontakti jautājumiem par:

Piedalīšanos izstādē Publisko informāciju Sadarbību ar ārvalstu struktūrām Izstādes zīmolvedību Servisu Medijiem