LAT
RUS
ENG

Konference “Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā”

Lai diskutētu par aktuālajiem tūrisma nozares attīstības jautājumiem un pētījumiem Latvijā un parējās Baltijas jūras reģiona valstīs, 2018.g. 2.februārī, no plkst. 13.00 līdz 18.00, izstādes “Balttour 2018” laikā tiks organizēta konference “Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā”. Pasākums notiks Starptautiskā izstāžu centra “Ķīpsala” konferenču zālē Nr.2. (1.stāvā).

Laipni aicinām visus ar tūrisma nozari saistītus pārstāvjus – uzņēmumu, organizāciju, izglītības iestāžu darbiniekus un interesentus apmeklēt pasākumu.
Konferenci atklās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava. Tajā piedalīsies tūrisma nozares vadošie eksperti un pētnieki no Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Biznesa augstskolas “Turība”, Liepājas Universitātes, Igaunijas Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes, u.c. izglītības iestādēm, kā arī tūrisma uzņēmumu pārstāvji. 


Tūrisma nozares profesionāļi stāstīs un diskutēs par Latvijas tūrisma konkurētspēju un izaicinājumiem, tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanu caur augstāko profesionālo izglītību, izaicinājumiem tūrisma un viesmīlības izglītību Baltijas valstīs, Latvijas kā tūrisma galamērķa uztveres atšķirībām ārvalstīs, tūrisma galamērķu plānošanas praksi Latvijā, kopīgo un atšķirīgo veselības tūrismā un medicīnas tūrismā un daudzām citām aktuālām tēmām.

Detalizētu sarakstu ar konferencē plānotajām tēmām, lūdzam skatīt PROGRAMMĀ. Konference notiks gan latviešu, gan angļu valodā.

Pasākums tiek organizēts Latvijas Universitātes (LU) 76.konferences ietvaros sadarbībā ar Centrālbaltijas jūras reģiona programmas projektu “BOOSTED”, kā arī LIAA Tūrisma departamentu. 2018. gads iezīmējas ar to, ka tiek mainīts ikgadējās LU konferences statuss no nacionāla uz starptautiska līmeņa konferenci – LU 76. Starptautiskā zinātniskā konference.

Projekts BOOSTED ir vērsts uz tūrisma jomas izaugsmes veicināšanu caur augstāko profesionālo izglītību Somijā, Igaunijā un Latvijā. Tā mērķis ir nodrošināt atbilstošu un savstarpēji saskaņotu prasmju un zināšanu kopumu tūrisma nozares pārstāvjiem Centrālās Baltijas jūras reģiona kā vienota tūrisma galamērķa attīstīšanai, izstrādājot e-studiju kursu saturu.

Papildus informācijai par konferenci, lūdzam sazināties ar Kristīni Bērziņu: kristine.berzina@lu.lv. Vairāk par LU 76. Starptautisko zinātnisko konferenci https://www.bvef.lu.lv/konferences-un-seminari/lu-konferences/lu-76-starptautiska-zinatniska-konference/ 

Ar projekta BOOSTED aktivitātēm aicinām iepazīties šeit: www.projectboosted.eu; kā arī Facebook lapā https://www.facebook.com/Cbboosted/.
Galerija

„Balttour” iesakaDeutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen

Partnerviesnīcas


Kontakti jautājumiem par:

Piedalīšanos izstādē Publisko informāciju Sadarbību ar ārvalstu struktūrām Izstādes zīmolvedību Servisu Medijiem